#6 — Raül G. Pratginestós

SSS. Sounds Seldom Seen
Live Improvised Mix on the sound materials for SSS

L'Automàtica, 27 de febrer de 2015

Agraïm la col·laboració de Ilia Mayer


Video por: Sebastián Cabrera